Vi köper

Vi är ett investmentbolag med en långsiktig strategi. Vi förvärvar företag med god potential för tillväxt och lönsamhet. I nästa steg är vi en aktiv partner för att utveckla och stärka verksamheten.

Har ditt bolag potential?

VI ÄGER

Vi investerar på lång sikt för att bygga starka bolag, inte för att göra snabba affärer.VI UTVECKLAS

Värdet på våra investeringar ska dubbleras var femte år. Det kräver ett långsiktigt engagemang, där vi bygger starka bolag.

0
portföljbolag
0
miljarder i omsättning
0
tusen anställda
0
miljarder i marknadsvärde