Vi äger.

Vi investerar på lång sikt för att bygga starka bolag, inte för att göra snabba affärer.