2023-12-28

Captum

Den 21 December, Stena Adactum signerade ett avtal om att sälja 100% av Captum till Lea Bank. Lea Bank är börsnoterade i Norge. Transaktionen omfattar även ett samarbetsavtal med Stena Line och Sembo. Övertagandet är planerat till Q1 2024 och är bl.a. villkorat av godkännande av Finansinspektionen.