Styrelsen

Dan Sten Olsson

Ordförande

Dan Sten Olsson har varit verkställande direktör och styrelseledamot i Stena AB sedan 1983 samt ledamot eller styrelseordförande i en majoritet av de största företagen i Stenasfären. Dan Sten Olsson har varit anställd i Stena AB sedan 1972.

Anders Jansson

Styrelseledamot

Anders Jansson har varit ledamot i Stena Adactum AB sedan 2003. Anders Jansson var tidigare VD och koncernchef i Stena Metall AB samt styrelseledamot i Stena Drilling och medlem i Stena Sphere Coordination Group.

 

Göran Barsby

Styrelseledamot

Göran Barsby har varit ledamot i Stena Adactum AB sedan 2021. Han är vidare Ordförande i Holms Intressenter AB, Willo AB, CityMail Sweden AB. Göran Barsby har tidigare varit ledamot i AudioDev AB, Time Care AB, Toolex Int. N.V samt ordförande i Enklare Ekonomi AB, INR AB och ordförande och grundare av Kungshagens Montessoriskola.

Johan Malmquist

Styrelseledamot

Johan Malmquist har varit ledamot i Stena Adactum AB sedan 2017. Johan Malmquist är Ordförande i Getinge AB och Arjo AB samt styrelseledamot i Elektra AB, Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna,  Trelleborg AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

 

Bo Wahlström

Styrelseledamot

Bo Wahlström har varit ledamot i Stena Adactum AB sedan 2011. Bo Wahlström är styrelseledamot i GHP Speciality Care AB samt styrelseordförande i Ryholm Förvaltning  AB och har en bakgrund som Styrelseledamot i Nordiska Fondkommission AB, Digital Illusions AB, Telelogic AB, Song Networks AB och medlem i Stenas Sfärråd samt styrelseledamot för ett flertal onoterade företag.