Gunnebo AB

26%

Innehav

2003

Investeringsår

Gunnebo AB

Gunnebo AB är en världsledande koncern som tillhandahåller produkter, tjänster och lösningar inom säkerhet.

Gunnebo AB har egna bolag i 28 länder och närvaro på ytterligare 100 marknader. Deras produkt- och tjänsteområden rymmer kontanthantering, larm- och passersystem, säkerhetsentréer, värdeförvaring samt konsultation och service inom säkerhet. Bland kunderna finns banker, detaljhandelsbolag samt anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista.

Huvudkontor: Göteborg
VD: Stefan Syrén
Styrelseordförande: Panu Routila
Omsättning: 5 128 MSEK
Anställda: 4 449
Stena Adactums innehav: 26 %
Investeringsår: 2003
Investeringsansvarig: Anders Wassberg
Hemsida : www.gunnebogroup.com

  Affärsområde Procent
Safe Storage 36
Integrated Security 23
Cash Management 21
Entrance Control 20