INVESTERINGS-STRATEGI

Svenska bolag med internationell potential

Vårt uppdrag är att skapa nya affärsområden för Stena. Det gör vi genom långsiktiga investeringar och ett aktivt deltagande i bolag där vi ser en hög potential för tillväxt och lönsamhet.

Vi bygger starka hållbara bolag genom ett aktivt ägande och anpassade strategier via bolagens styrelse. Vi anser att vår framgång bygger på våra värderingar och vår kultur där anpassat ledarskap med omtanke, innovation och effektivt utförande är centralt. Bolagen styrs med tydligt delegerade arbetsstrukturer och strategier som är byggda utifrån kunden.

Vår ambition är att värdet på våra investeringar ska dubbleras var femte år. Det kräver ett långsiktigt engagemang och att vi tillsammans skapar starka bolag.

 

INVESTERINGS-KRITERIER

Långsiktig investering

Vi har ett stort industriellt kunnande, däremot har vi inget särskilt branschfokus. Våra förvärv är baserade på rimliga värderingar. Vi fokuserar primärt på svenska bolag med internationell verksamhet, eller med en internationell potential. Vi investerar långsiktigt och utan någon exithorisont. Vi stödjer tilläggsförvärv och expansionsinvesteringar i våra portföljbolag.

Våra investeringskriterier innebär att bolagen bör ha en omsättning på över en halv miljard kronor och ett positivt kassaflöde, väletablerad organisation, en bred kundbas och en ledning med dokumenterade meriter. I övrigt ska marknaden som bolaget verkar i uppvisa en god och stabil organisk tillväxt och ge möjlighet för tilläggsförvärv. Bolaget ska ha en ledande position kopplad till geografi eller nisch samt ett starkt varumärke. Vi ser det som en självklarhet att bolagen vi investerar i är hållbara och etiska.

Vi investerar inte i

  • Venture Capital bolag
  • Indirekt ägarskap
  • Konsultbolag med starkt personalberoende
  • Biotech/Life science
  • Turn-arounds

TA KONTAKT MED OSS

Vi hjälper våra bolag att nå sin potential

Framgångsrika företag har en sak gemensamt. De genomsyras av affärsmässighet och har en stark och kompetent ledning. Som en aktiv ägare med ett långsiktigt engagemang i våra bolag arbetar vi för att dessa förutsättningar ska finnas på plats i alla våra portföljbolag. Vi hjälper också till genom att ge stöd till styrelsen när det gäller bolagstyrning, organisation, finans, strategi samt förvärvsanalys. Vi deltar också i arbetet med att definiera strategier med fokus på tillväxt och lönsamhet och att fastställa mål för verksamheten. En tydlig vision, affärsidé och strategi leder till långsiktig lönsamhet.

Låter det intressant? Ta kontakt med oss!

Henrik Munthe

Investment Director

E-post: henrik.munthe@stena.com

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Tidigare arbetat på Enskilda Securities inom Corporate Finance. Arbetat på Stena Adactum sedan 2002. Arbetade med Stena-sfären i Singapore under 2008-2009. Styrelseledamot i SR Energy och DMC.