Envac AB

Med sitt säte i Stockholm och drygt 700 anställda är Envac världsledande inom automatiserad avfallshantering. Bolaget har dotterbolag och kontor i Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika och en omsättning på drygt SEK 1.5 miljarder. Envac har sedan tidigt 60-tal kunnat erbjuda sina kunder en mer hållbar resursåtervinning och minimerar transport och upphämtningsavgifter med minst 50%, jämfört med konkurrerande system.

VD: Joakim Karlsson
Investeringsår: 2005
Hemsida : www.envacgroup.com

Envac AB