Envac AB

100%

Innehav

2005

Investeringsår

Envac AB

Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering och har kontor i 22 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, samt Nord- och Sydamerika.

I början av 1960-talet utvecklade och lanserade Envac sopsugen. Idag finns systemet, som bygger på vakuumteknik för sophantering, installerat över hela världen i allt från bostadsområden till industrikök, sjukhus och flygplatser. Systemet samordnas med övrig infrastruktur som exempelvis elektricitet, vatten och avlopp. Envacs vision är att underjordiska avfallstransportsystem ska vara en självklar lösning för avfallshantering och en naturlig del av städernas och byggnadernas infrastruktur.

Envac AB äger även Envac Optibag AB som levererar optiska sorteringsanläggningar för avfall.

Huvudkontor: Stockholm
VD: Joakim Karlsson
Styrelseordförande: Christer Öjdemark
Omsättning: 1 434 MSEK
Anställda: 710
Stena Adactums innehav: 100 %
Investeringsår: 2005
Investeringsansvarig: Anders Wassberg
Hemsida : www.envacgroup.com

  Procent
North Europe 43.0
South Europe & Americas 10.9
Korea & Australia 23.1
China 6.6
South East Asia 4.6
Middle East & India 11.9