Ballingslöv International

Ballingslöv International erbjuder köks- och badrumslösningar i stora delar av Europa liksom Asien, med sin primära marknad i Skandinavien och Storbritannien. Bolaget är en ledande leverantör av kök- och badrumsinredningar samt förvaringssystem, vars affärsidé är att skapa spännande hemmiljöer åt alla. Bolaget är arbetsgivare åt drygt 1400 personer och har en omsättning på knappt SEK 5 miljarder. Visionen är att fortsatt växa och utvecklas i valda, lönsamma marknader som en av de främsta aktörerna i branschen.

VD: Björn Hauber
Investeringsår: 2002
Hemsida : www.ballingslovinternational.se

Ballingslöv International