Stena Adactum AB förvärvar 5 500 000 B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) av huvudägaren Sune Svedberg

Med hänvisning till att Stena Adactum per dagens datum har förvärvat och tillträtt Aktierna, (”Aktieöverlåtelsen”), samt med hänvisning till att Svedbergs aktieägare på extra bolagsstämma den 30 november 2016 har godkänt förvärvet av rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”), och att Svedbergs, via ett helägt dotterbolag, per den 1 december 2016 har tillträtt rörelsen i Macro, (”Rörelseöverlåtelsen”), kan styrelsen för Svedbergs konstatera att samtliga villkor per dagens datum har uppfyllts för såväl Aktieöverlåtelsen som Rörelseöverlåtelsen, vilka därmed är slutligen fullbordade.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 53 30 26

Dalstorp den 2 december 2016

Styrelsen

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 14.30 CET.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.