NYHETER

Det senaste om oss och våra bolag.

2017-12-19

Midsona har slutit intentionsavtal om att representera ett urval av varumärken inkluderande Compeed® för HRA Pharma i Norden

Midsona har slutit ett intentionsavtal med HRA Pharma , ett snabbväxande och innovativt konsumenthälsobolag med huvudkontor i Paris, Frankrike, om att representera några av deras varumärken i Norden, varav Compeed® är det enskilt största.

Compeed® är ett väletablerat och ledande varumärke med produkter inom fotvård och behandling av munsår. Compeed® säljs främst via apotek och erbjuder ett brett sortiment av produkter för lindring och behandling av bland annat skavsår, liktornar och hälsprickor.

Midsonas och HRA Pharmas intentioner är att ingå slutgiltigt, detaljerat avtal inom kort. Detta avtal kommer bland annat att vara villkorat av att Midsona erhåller erforderliga tillstånd från lokala regulatoriska myndigheter. Det är Midsonas bedömning att alla avtalsförutsättningar skall kunna vara uppfyllda under våren 2018, varefter Midsona successivt kommer att ta det fulla ansvaret för produktportföljen i regionen. Avtalet beräknas bidra med drygt 100 Mkr till Midsonas försäljning på årsbasis med en lönsamhet väl i linje med övriga portföljen.

”Vi är mycket glada över HRA Pharmas vilja att ge oss förtroende att representera deras starka varumärken i Norden. När slutgiltigt avtal ingåtts med HRA Pharma kommer det, i kombination med vårt förvärv av Bringwell tidigare i år, göra att vi väsentligt förstärkt vårt erbjudande i kategorin konsumenthälsa”, säger Peter Åsberg, koncernchef i Midsona.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 13:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona, telefon 46 767 74 33 04

 

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com