2021-04-01

Alecta förvärvar 20% i Stena Renewable för att tillsammans med Stena Adactum, AMF och KLP fortsätta utvecklingen av bolaget som ett stort grönt energibolag

Stena Renewable är ett energibolag som under de senaste 15 åren etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Bolaget har idag en av de större driftsatta vindkraftsportföljerna i Sverige inkluderande totalt 315 MW och har ytterligare närmare 600 MW av projekt som är byggklara eller under byggnation. Bolaget förväntas till 2024 ha närmare 900 MW i drift och även ha en fortsatt snabb årlig tillväxt. Sedan start har bolaget investerat fem miljarder kronor och under de kommande tre åren väntas ytterligare över fem miljarder kronor investeras i färdigställandet av ett antal vindparker i södra Sverige. Fokuset på södra Sverige innebär ett betydande bidrag med förnybar energi i de områden där energiutmaningarna är som störst under kommande år och även de områden som har de högsta elpriserna. 

Alecta kommer som ny delägare bli ytterligare en finansiellt stark och välrenommerad ägare som säkerställer att bolaget kan fortsätta växa och bidra till den energiomställning som nu pågår i hög fart. Efter förvärvet kommer bolaget att ägas till 30% av AMF respektive KLP och 20% av Stena Adactum respektive Alecta. AMF och KLP gick in som ägare under 2018. 

”Genom att Alecta går in i bolaget har vi tre av Nordens ledande institutionella investerare som partners som delar vår långsiktiga syn på att bygga ett stort grönt energibolag med hållbarhet i fokus. Detta kommer att säkerställa bolagets fortsatta snabba expansion i en fas som blir alltmer kapitalkrävande”, säger Johan Wester, Senior Vice President på Stena Adactum och Styrelseordförande i Stena Renewable. 

”Stena Renewable är en unik möjlighet för oss att ta en stark position på en snabbt växande marknad, genom ett väl positionerat bolag och vid sidan om likasinnade delägare. Vid sidan om indirekta investeringar internationellt är selektiva direktaffärer såsom denna på hemmaplan helt i linje med vår strategi för infrastruktur som väntas växa som del av portföljen”, säger Johanna Strömsten, Portfolio Manager på Alecta. 

”Efter uthållig projektutveckling sedan 2006 har vi under de senaste åren varit i en snabb tillväxtfas där vi bygger ett storskaligt, grönt och oberoende energibolag med fokus på enbart förnyelsebar elproduktion. Alecta kompletterar befintliga ägare och bidrar till att möjliggöra vår fortsatta tillväxtresa”, säger Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable.

Newsec Infra har agerat som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare åt Stena Adactum och AMF i transaktionen.