2020-09-28

Altor och Stena Adactum lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Gunnebo

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Altor och Stena Adactum, genom GB HoldCo, offentliggör ett erbjudande till aktieägarna i Gunnebo. Aktierna i Gunnebo är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

För mer information om erbjudandet, vänligen besök: https://www.enduring-value.com/disclaimer/