2020-04-27

Anders Wassberg utsedd till ny VD för Stena Adactum

Stena Adactums styrelse har utsett Anders Wassberg till ny VD och koncernchef för Stena Adactum, med tillträde den 1 oktober 2020 och som efterträdare till Martin Svalstedt. Anders Wassberg kommer även att ingå i Stena Sfärens koordineringsgrupp. Martin Svalstedt, som efter närmare 20 år avgår som bolagets VD, kommer även framöver att fortsätta verka som rådgivare till Stena Sfären och som styrelseledamot i Stena International.
Anders Wassberg är sedan 2009 VD och koncernchef för Ballingslöv International, som är ett helägt dotterbolag till Stena Adactum. Han har tidigare varit Vd och koncernchef för AB Gustaf Kährs samt Beijer Byggmaterial. Anders Wassberg är även styrelseordförande i Kährs Holding AB och Svedbergs i Dalstorp AB samt styrelseledamot i Inwido AB. Anders Wassberg har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
- ”Vi är väldigt glada att Anders Wassberg tar sig an uppdraget som VD för Stena Adactum. Anders Wassberg är en mycket uppskattad ledare som har en solid operationell erfarenhet att utveckla organisationer och affärer, både organiskt och genom förvärv”, säger Dan Sten Olsson ordförande i Stena Adactum samt VD och Koncernchef för Stena AB. ”Samtidigt vill jag tacka Martin Svalstedt för hans förtjänstfyllda sätt att utveckla och leda Stenas Investmentsbolags-verksamhet under många år, vilket lett till ett stort värdeskapande och ett ägande av ett flertal fina bolag.”

- ”Jag ser verkligen framemot arbetet på Stena Adactum. Bolaget är ägare till flera starka och välskötta verksamheter och jag är övertygad om att samtliga portföljbolag har mycket goda och intressanta framtidsutsikter”, säger Anders Wassberg

- ”Det har varit mycket stimulerade att få ha verkat i Stena under alla dessa år och fått möjligheten till att delta i byggandet en verksamhet som genom långsiktigt ägande utvecklat konkurrenskraftiga bolag som har en fortsatt god utvecklingspotential många år framöver.” säger Martin Svalstedt.