2020-12-10

Köp av aktier i Svedbergs

Stena Adactum AB har förvärvat 650 000 aktier i Svedbergs i Dalstorp AB motsvarande 3,1% av antalet aktier och därmed uppgår det samlade innehavet i koncernen nu till cirka 29%.
Transaktionen genomfördes den 8 december 2020.