Stena Renewable AB

35%

Innehav

2005

Investeringsår

Stena Renewable AB

Stena Renewables uppdrag är att uppföra, äga och förvalta lönsamma vindkraftparker. Investeringarna är långsiktiga och en del av omställningen mot en klimatvänlig energiproduktion.

Stena Renewable äger och förvaltar idag 96 vindkraftverk med en energiproduktion på drygt 650 miljoner kWh. Det motsvarar Malmö stads konsumtion av hushållsel. Reduktionen av koldioxid motsvarar utsläppen från över 250 000 bilar årligen eller 5 procent av den totala bilparken i Sverige. Vindkraft är idag den förnyelsebara energikälla som byggs ut mest i Sverige. Helt enkelt eftersom det är det mest kostnadseffektiva sättet att producera el. Dessutom spelar vindkraften en betydelsefull roll för att nå EU:s mål att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020.

Huvudkontor: Göteborg
VD: Peter Zachrisson
Styrelseordförande: Martin Svalstedt
Omsättning: 189 MSEK
Anställda: 14
Stena Adactums innehav: 35 %
Investeringsår: 2005
Investeringsansvarig: Martin Svalstedt
Hemsida : stenarenewable.se

  Antal
SE1 0
SE2 5
SE3 37
SE4 52