2018-03-09

Stena Renewable bygger 16 vindkraftverk i Kronoberget

Stena bygger 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget, Lekebergs kommun. Stena Renewable AB satsar 600 miljoner kronor och bygger 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget. Projektet kommer att leverera 200 miljoner kWh årligen vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel för 40 000 hushåll. Vestas blir leverantör av vindkraftverken och Ellevio bygger elanslutningen.

Totalt 16 vindkraftverk, av typen Vestas V136, med en samlad effekt på 61 MW ingår i det stora vindprojekt som ska uppföras i Lekebergs kommun. Stena Renewable investerar 600 miljoner kronor i projektet. Byggandet av infrastrukturen runt verken påbörjas under våren 2018. Vestas kommer att leverera och påbörja installationen av turbinerna under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

Vi är mycket glada över att få möjligheten att uppföra Vindpark Kronoberget. Vi erhöll tillståndet redan i juli 2014 och har sedan dess inväntat ett tillfälle för att förverkliga projektet. Marknadsförutsättningarna har varit svåra och att nu äntligen få påbörja arbetet tillsammans med Vestas betyder mycket för Stena Renewable och för klimatet, säger Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta utveckla vår nära relation till Stena Renewable genom att leverera vindturbinslösningar i världsklass. Återigen säkerställer Vestas robusta och tillförlitliga produkter att projekt kan genomföras även under mycket utmanande marknadsförhållanden vilket stärker vår ledande ställning i Sverige ”, tillägger Nils de Baar, VD för Vestas Northern and Central Europe.

Vindkraftparken är strategiskt förlagd i södra Sverige, där förbrukningen av el är som störst. Därför är det med glädje som Stena Renewable konstaterar att produktionen om 200 miljoner kWh från verken kommer att motsvara konsumtionen av hushållsel för 40 000 hushåll. En ökad vindkraftsproduktion i Sverige trycker undan kolkraftsproduktion i Norra Europa och det nordiska elsystemet vilket innebär att vi minskar miljökonsekvenserna från kolkraftsproduktion. De minskade utsläppen av CO2 motsvarar utsläppen från 100 000 bilar årligen.

– Det visar på ett tydligt sätt att vindkraft gör skillnad, säger Peter Zachrisson, som konstaterar att det gått sju år från det att arrendeavtalen upprättades till byggstart. Det tar lång tid att genomföra vindkraftsprojekt men det är viktigt att det sker i den stora energiomställning som vi står inför med åldrande kraftproduktion och klimathot. Sju år kan tyckas som en lång tid men vindkraft prövas i en omfattande miljöprövning.

Stena Renewable delar årligen ut Vindbonus® i de områden de är aktiva med sin vindkraftsproduktion. Vindbonusen innebär att idrottsföreningar och olika organisationer i Lekebergs kommun med omnejd har möjlighet att ansöka om totalt 160 000 kronor som delas ut varje år framöver. Stena Renewable sponsrar varje år lokala föreningar runt omkring i landet med över en miljon kronor via Vindbonusen i sina olika projekt.

För mer information kontakta:
Peter Zachrisson VD Stena Renewable Telefon: 031- 855 393

Fakta Stena Renewable:
Stena Renewable AB ingår i Stena Sfären som är aktiv inom återvinning, färjelinjer, offshore, rederi, fastigheter och finans. Stena Renewable AB är en långsiktig investerare inom förnyelsebar energi. Stena Renewable har i dag 115 vindkraftverk i drift och byggnation. För mer information se www.stenarenewable.se