2021-09-22

Stena Adactum deltar i riktad nyemission och ökar sitt ägande i Midsona

Under augusti 2021 deltog Stena Adactum i Midsonas riktade nyemission som tillförde bolaget cirka 500 miljoner kronor. Stena Adactum tecknade 38% av emissionen motsvarande 190 miljoner kronor. I september köpte Stena Adactum ytterligare 320 000 B-aktier. Därefter äger Stena Adactum 25,2 procent av kapitalet och 29,2 procent av rösterna, en ökning med 1,9 respektive 1,3 procentenheter. Stena Adactum är fortsatt den största ägaren i Midsona.