2021-10-22

Stena Adactum har ökat innehavet i Midsona AB samt begärt omvandling av A-aktier till B-aktier

Stena Adactum har idag förvärvat ytterligare B-aktier i Midsona AB, varefter Stena Adactum innehar 543 928 A-aktier och 20 541 011 B-aktier i Midsona AB. Stena Adactum har därmed uppnått ett aktieinnehav som representerar mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB.

Stena Adactum har till styrelsen i Midsona AB ingivit en begäran om omvandling av 457 500 A-aktier till lika många B-aktier. Registrering av omvandlingen hos Bolagsverket förväntas äga rum inom några dagar. Omvandlingen medför att Stena Adactums totala innehav i Midsona kommer att uppgå till 86 428 A-aktier och 20 998 511 B-aktier, varefter Stena Adactums innehav återigen understiger 30 procent av totalt antal röster i Midsona. Således kommer inget budpliktsbud att lämnas.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wassberg, VD Stena Adactum, 073-427 08 01