NYHETER

Det senaste om oss och våra bolag.

2020-12-14

Aktien i Gunnebo AB avnoterad

Altor och Stena Adactum, genom GB HoldCo AB innehar efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo AB omkring 96 procent av totalt antal aktier och röster i Gunnebo per den 3 december 2020 då aktien avnoterades från Stockholmsbörsen.

2020-12-10

Köp av aktier i Svedbergs

Stena Adactum AB har förvärvat 650 000 aktier i Svedbergs i Dalstorp AB motsvarande 3,1% av antalet aktier och därmed uppgår det samlade innehavet i koncernen nu till cirka 29%.
Transaktionen genomfördes den 8 december 2020.

2020-09-28

Altor och Stena Adactum lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Gunnebo

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Altor och Stena Adactum, genom GB HoldCo, offentliggör ett erbjudande till aktieägarna i Gunnebo. Aktierna i Gunnebo är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

För mer information om erbjudandet, vänligen besök: https://www.enduring-value.com/disclaimer/

2020-04-27

Anders Wassberg utsedd till ny VD för Stena Adactum

Stena Adactums styrelse har utsett Anders Wassberg till ny VD och koncernchef för Stena Adactum, med tillträde den 1 oktober 2020 och som efterträdare till Martin Svalstedt. Anders Wassberg kommer även att ingå i Stena Sfärens koordineringsgrupp. Martin Svalstedt, som efter närmare 20 år avgår som bolagets VD, kommer även framöver att fortsätta verka som rådgivare till Stena Sfären och som styrelseledamot i Stena International.
Anders Wassberg är sedan 2009 VD och koncernchef för Ballingslöv International, som är ett helägt dotterbolag till Stena Adactum. Han har tidigare varit Vd och koncernchef för AB Gustaf Kährs samt Beijer Byggmaterial. Anders Wassberg är även styrelseordförande i Kährs Holding AB och Svedbergs i Dalstorp AB samt styrelseledamot i Inwido AB. Anders Wassberg har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
- ”Vi är väldigt glada att Anders Wassberg tar sig an uppdraget som VD för Stena Adactum. Anders Wassberg är en mycket uppskattad ledare som har en solid operationell erfarenhet att utveckla organisationer och affärer, både organiskt och genom förvärv”, säger Dan Sten Olsson ordförande i Stena Adactum samt VD och Koncernchef för Stena AB. ”Samtidigt vill jag tacka Martin Svalstedt för hans förtjänstfyllda sätt att utveckla och leda Stenas Investmentsbolags-verksamhet under många år, vilket lett till ett stort värdeskapande och ett ägande av ett flertal fina bolag.”

- ”Jag ser verkligen framemot arbetet på Stena Adactum. Bolaget är ägare till flera starka och välskötta verksamheter och jag är övertygad om att samtliga portföljbolag har mycket goda och intressanta framtidsutsikter”, säger Anders Wassberg

- ”Det har varit mycket stimulerade att få ha verkat i Stena under alla dessa år och fått möjligheten till att delta i byggandet en verksamhet som genom långsiktigt ägande utvecklat konkurrenskraftiga bolag som har en fortsatt god utvecklingspotential många år framöver.” säger Martin Svalstedt.