NYHETER

Det senaste om oss och våra bolag.

2021-10-26

Stena Adactums röstandel i Midsona AB understiger återigen 30 procent efter omstämpling av A-aktier till B-aktier

Som tidigare kommunicerats förvärvade Stena Adactum den 22 oktober 2021 ytterligare B-aktier i Midsona AB, vilket innebar att innehavet passerade 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB. Samma dag ingav Stena Adactum begäran om omvandling av 457 500 A-aktier till B-aktier till styrelsen i Midsona AB. Omvandlingen är nu registrerad hos Bolagsverket och Stena Adactums innehav understiger därmed återigen 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB. Stena Adactum innehar 86 428 A-aktier och 20 998 511 B-aktier i Midsona AB.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wassberg, VD Stena Adactum, 073-427 08 01

2021-10-22

Stena Adactum har ökat innehavet i Midsona AB samt begärt omvandling av A-aktier till B-aktier

Stena Adactum har idag förvärvat ytterligare B-aktier i Midsona AB, varefter Stena Adactum innehar 543 928 A-aktier och 20 541 011 B-aktier i Midsona AB. Stena Adactum har därmed uppnått ett aktieinnehav som representerar mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB.

Stena Adactum har till styrelsen i Midsona AB ingivit en begäran om omvandling av 457 500 A-aktier till lika många B-aktier. Registrering av omvandlingen hos Bolagsverket förväntas äga rum inom några dagar. Omvandlingen medför att Stena Adactums totala innehav i Midsona kommer att uppgå till 86 428 A-aktier och 20 998 511 B-aktier, varefter Stena Adactums innehav återigen understiger 30 procent av totalt antal röster i Midsona. Således kommer inget budpliktsbud att lämnas.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wassberg, VD Stena Adactum, 073-427 08 01

2021-09-22

Stena Adactum deltar i riktad nyemission och ökar sitt ägande i Midsona

Under augusti 2021 deltog Stena Adactum i Midsonas riktade nyemission som tillförde bolaget cirka 500 miljoner kronor. Stena Adactum tecknade 38% av emissionen motsvarande 190 miljoner kronor. I september köpte Stena Adactum ytterligare 320 000 B-aktier. Därefter äger Stena Adactum 25,2 procent av kapitalet och 29,2 procent av rösterna, en ökning med 1,9 respektive 1,3 procentenheter. Stena Adactum är fortsatt den största ägaren i Midsona.

2021-04-01

Alecta förvärvar 20% i Stena Renewable för att tillsammans med Stena Adactum, AMF och KLP fortsätta utvecklingen av bolaget som ett stort grönt energibolag

Stena Renewable är ett energibolag som under de senaste 15 åren etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Bolaget har idag en av de större driftsatta vindkraftsportföljerna i Sverige inkluderande totalt 315 MW och har ytterligare närmare 600 MW av projekt som är byggklara eller under byggnation. Bolaget förväntas till 2024 ha närmare 900 MW i drift och även ha en fortsatt snabb årlig tillväxt. Sedan start har bolaget investerat fem miljarder kronor och under de kommande tre åren väntas ytterligare över fem miljarder kronor investeras i färdigställandet av ett antal vindparker i södra Sverige. Fokuset på södra Sverige innebär ett betydande bidrag med förnybar energi i de områden där energiutmaningarna är som störst under kommande år och även de områden som har de högsta elpriserna. 

Alecta kommer som ny delägare bli ytterligare en finansiellt stark och välrenommerad ägare som säkerställer att bolaget kan fortsätta växa och bidra till den energiomställning som nu pågår i hög fart. Efter förvärvet kommer bolaget att ägas till 30% av AMF respektive KLP och 20% av Stena Adactum respektive Alecta. AMF och KLP gick in som ägare under 2018. 

”Genom att Alecta går in i bolaget har vi tre av Nordens ledande institutionella investerare som partners som delar vår långsiktiga syn på att bygga ett stort grönt energibolag med hållbarhet i fokus. Detta kommer att säkerställa bolagets fortsatta snabba expansion i en fas som blir alltmer kapitalkrävande”, säger Johan Wester, Senior Vice President på Stena Adactum och Styrelseordförande i Stena Renewable. 

”Stena Renewable är en unik möjlighet för oss att ta en stark position på en snabbt växande marknad, genom ett väl positionerat bolag och vid sidan om likasinnade delägare. Vid sidan om indirekta investeringar internationellt är selektiva direktaffärer såsom denna på hemmaplan helt i linje med vår strategi för infrastruktur som väntas växa som del av portföljen”, säger Johanna Strömsten, Portfolio Manager på Alecta. 

”Efter uthållig projektutveckling sedan 2006 har vi under de senaste åren varit i en snabb tillväxtfas där vi bygger ett storskaligt, grönt och oberoende energibolag med fokus på enbart förnyelsebar elproduktion. Alecta kompletterar befintliga ägare och bidrar till att möjliggöra vår fortsatta tillväxtresa”, säger Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable.

Newsec Infra har agerat som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare åt Stena Adactum och AMF i transaktionen.