NYHETER

Det senaste om oss och våra bolag.

2022-12-22

Stena Adactum justerar sitt innehav i Midsona av redovisningstekniska orsaker

Drivet av långsiktigt engagemang och en stor tilltro till Midsona lämnade Stena Adactum tecknings- och garantiåtaganden i den nyemission Midsona presenterade den 25 oktober 2022. Efter att Midsona har offentliggjort nyemissionens slutgiltiga utfall står det klart att Stena Adactums innehav efter infriande av ovan nämnda åtaganden uppgår till 51,9 procent av rösterna i Midsona, vilket innebär att Midsona skulle behöva koncernkonsolideras som dotterbolag till Stena Adactum.
Med anledning av de redovisningstekniska effekter som en koncernkonsolidering av Midsona skulle innebära har styrelsen i Stena Adactum beslutat att minska sin röstandel i Midsona med 5 procentenheter till 46,9 procent. Detta kommer att ske genom omstämpling av samtliga Stena Adactums aktier av serie A till aktier av serie B samt genom avyttring av aktier av serie B i kombination med ingåendet av swapavtal med DNB Bank ASA, innebärande att Stena Adactum bibehåller den ekonomiska exponeringen mot de avyttrade aktierna.
Stena Adactum planerar inte att minska innehavet i Midsona ytterligare och kommer fortsätta vara en aktiv och engagerad ägare i Midsona.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Wassberg, VD och koncernchef för Stena Adactum
Tel: 073-427 08 01, e-post: anders.wassberg@stena.com

2022-11-16

STENA ADACTUM FÖRVÄRVAR MAJORITETEN I DMC

Stena Adactum har förvärvat majoriteten av aktierna i medieproduktionsföretaget Stockholm Digital Media Centre AB (DMC). Bolaget är grundat av Jonas Persson, Daniel Franck och Johan Hedblom, alla tre med lång erfarenhet från branschen. Grundarna kvarstår som ägare.

DMC är ett medieproduktionsföretag som specialiserat sig på att tillhandahålla produktionstjänster inom TV och internet, såsom efterbearbetning, monitorering av direktsändningar, kommentering, live-streaming, samt OTT-lösningar, där majoriteten av affären är fokuserad mot sportsegmentet och remote production.

Henrik Munthe, Investment Director på Stena Adactum:
”DMC kan erbjuda sina kunder en kostnadseffektiv lösning som är både driftsäker och som ger ett lägre klimatavtryck. Detta är konkurrenskraftigt och vi ser fram mot att vara med på den resa som bolaget precis påbörjat”.

Jonas Persson, medgrundare DMC:
”Vi är mycket glada att Stena Adactum kommer in som investerare och huvudägare i ett läge där marknaden för sportproduktion utvecklas väldigt snabbt. Tillgång till effektivt kapital är en nyckelfaktor i en tekniktung bransch.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Munthe, tel. +46 704 855 373, henrik.munthe@stena.com

2022-10-13
Ladda ner som PDF

Vill du arbeta med långsiktiga investeringar och vara med och bygga marknadsledande bolag?

Stena Adactum söker en till två talanger som, i rollen som Investment Associate, kan bidra till att ett av Göteborgs största investmentbolag fortsätter att utvecklas

Vi söker dig som är driven, vill utvecklas och lockas av en föränderlig och entreprenöriell miljö där tempot stundtals är högt. Du vill ha varierande arbetsuppgifter med höga krav på eget ansvar och initiativkraft samt en chans att staka ut din egen väg. Och för dig är det mest spännande av allt bolagsbyggande och långsiktigt värdeskapande. Hos oss får du göra det direkt med ägare och ledning.

På Stena Adactum kommer du att ingå i ett erfaret och sammansvetsat team på tio personer som förvaltar en portfölj av innehav som idag värderas till över 13 miljarder kronor. Sedan 2002 har vi mer än fördubblat portföljvärdet var femte år och vi tror att du blir viktig för att vi ska fortsätta göra det.

Hos oss på Stena Adactum är du med i alla faser av investeringsprocessen och utvecklingen av våra portföljbolag. Du kommer få en unik möjlighet att, utifrån Göteborg med Stenasfären i bakgrunden, arbeta med en mix av investerings- och verksamhetsutvecklingsfrågor i ett tidigt skede av din karriär. Bland typiska uppgifter märks branschanalys, företagsvärdering, förvärvsanalys, finansiell analys samt strategiska frågeställningar.

Vi förväntar oss att du visar handlingskraft, vågar lösa situationer och kan agera självständigt. Våra krav och förväntningar är höga, men belöningen är därefter och vill du utvecklas är möjligheterna många.

 

Vad vill vi hitta i ditt CV – och upptäcka när vi ses?

  • Du tar examen 2023 eller så har du maximalt två års kvalificerad arbetslivserfarenhet inom strategi, finans eller liknande
  • Du är/blir civilingenjör eller har/tar en masterexamen med inriktning mot ekonomi, finans eller motsvarande
  • Du är flexibel, kreativ, och naturligt nyfiken
  • Du är en ödmjuk, prestigelös och trevlig lagspelare
  • Självklart har du stark akademisk bakgrund, men också modet att hitta din egen väg
  • Har du internationell erfarenhet samt meriter utanför studierna är detta extra plus

 

Mer information och ansökan

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Forsström. Han nås via daniel.forsstrom@stena.com.

Din ansökan, inklusive personligt brev, CV och betyg, skickar du till info.adactum@stena.com senast 23 november 2022

 

2022-05-12

Stena Adactum förvärvar majoriteten i norska Plantehallen

Stena Adactum har den 29 april förvärvat majoriteten av aktierna i Alpegro AS, som i sin tur äger 100% av Plantehallen AS. Bolaget är grundat av Rolf Baisgård och Albertjan van den Burgt, båda med lång erfarenhet från branschen. Grundarna kvarstår som minoritetsägare.

Med detta förvärv har Stena Adactum, som också äger 100% av Blomsterlandet i Sverige, etablerat sig på den norska marknaden inom Garden Center. Ambitionen är att under de kommande åren bygga upp ett butiksnätverk i flera städer i Norge.  Plantehallen driver sitt första Garden Center i Lörenskog utanför Oslo.

I samband med förvärvet tillträder Rolf Baisgård som VD och Albertjan van den Burgt som kategorichef.

Johan Wester, ägaransvarig på Stena Adactum:
Det är mycket glädjande och spännande att tillsammans med ett så erfaret team kunna ta steget in på norska marknaden. Vi kommer koordinera Plantehallen och Blomsterlandets verksamheter men också tillåta bolagen att utvecklas på det sätt som är bäst under de förutsättningar som finns på respektive marknad.

Rolf Baisgard, VD och medgrundare Plantehallen:
Stena Adactums resurser och möjligheten att jobba tillsammans med Blomsterlandet gör att vår expansion kan gå snabbare och ger oss möjlighet att etablera oss i fler städer i landet. Vi behåller vår strävan med lokala Garden Centers med hög kunskap och service. Samtidigt kommer vi att tillhandahålla fler spännande trädgårds- och blomsterartiklar till låga priser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Rolf Baisgård tel +47 90561245, rb@plantehallen.no

eller

Johan Wester tel. +46 704 855 372, johan.wester@stena.com

2022-05-06

Stena Adactum AB offentliggör utfall i erbjudandet till aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet “Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som finns tillgänglig på Stena Adactums webbplats för Erbjudandet (www.svedbergsbudplikt.se). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet “Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Den 22 mars 2022 offentliggjorde Stena Adactum AB (“Stena Adactum”), ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (“Svedbergs”) att överlåta samtliga sina aktier i Svedbergs till Stena Adactum (“Erbjudandet”) i enlighet med reglerna om budplikt. Den 21 april 2022 förklarade Stena Adactum Erbjudandet ovillkorat med anledning av att fullföljandevillkoret uppfyllts och meddelade att Stena Adactum således kommer att fullfölja Erbjudandet. Sista dag att acceptera Erbjudandet var den 4 maj 2022.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden den 4 maj 2022 uppgår till totalt 3 348 663 aktier i Svedbergs, motsvarande cirka 9,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Svedbergs.

Tillsammans med aktierna som redan innehas eller på annat sätt kontrolleras av Stena Adactum eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter uppgår Stena Adactums innehav i Svedbergs aktier till totalt 14 351 900 aktier, motsvarande cirka 40,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Svedbergs. Varken Stena Adactum eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter äger eller kontrollerar några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Svedbergs. Stena Adactum har inte förvärvat några aktier eller finansiella instrument i Svedbergs utanför Erbjudandet.

Stena Adactum har beslutat att inte förlänga acceptperioden. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 10 maj 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Wassberg, VD och koncernchef för Stena Adactum

Tel: 073-427 08 01, e-post: anders.wassberg@stena.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2022, kl. 08:30 (CEST).

Information om Erbjudandet:

www.svedbergsbudplikt.se

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika.
Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Stena Adactums kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Stena Adactum har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Carnegie Investment Bank AB ansvarar inte gentemot någon annan än Stena Adactum för rådgivning i samband med Erbjudandet.
Särskild information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade aktier i Svedbergs, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Svedbergs som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.
Svedbergs finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Svedbergs, till vilka ett erbjudande görs. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Svedbergs övriga aktieägare.
Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar. Det kan vara svårt för Svedbergs aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Svedbergs och Stena Adactum är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Svedbergs aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Svedbergs eller Stena Adactum eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Svedbergs, Stena Adactum och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Stena Adactum och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Stena Adactum eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Svedbergs utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Stena Adactums finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Svedbergs, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.
Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Stena Adactum eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.
VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.
2022-03-14

Stena Adactum AB äger över 30 procent av aktierna i Svedbergs i Dalstorp AB och passerar därigenom gränsen för budplikt

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Stena Adactum AB (“Stena Adactum”) har förvärvat 354 700 B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (“Svedbergs”) till ett högsta pris om 50 kronor per aktie. Genom förvärvet har Stena Adactum uppnått ett direkt och indirekt1 ägande om 10 847 075 B-aktier i Svedbergs, motsvarande en ägarandel om cirka 30,7 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs2.

Genom förvärvet passeras gränsen för budplikt vilket innebär att Stena Adactum är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Svedbergs inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra så många aktier att Stena Adactums innehav representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Svedbergs. Stena Adactum avser att senast omkring den 22 mars 2022 genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Svedbergs till ett pris om 50 kronor kontant per aktie.

– Svedbergs är ett väldigt fint bolag som fortsätter sin tillväxtresa. Vi står bakom strategin och stöttar bolaget genom vårt långsiktiga aktiva ägande. På grund av vår starka tilltro till Svedbergs har vi beslutat att öka vårt ägande i bolaget. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med ledning och styrelse för att utveckla Svedbergs, säger Anders Wassberg, vd och koncernchef för Stena Adactum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wassberg, vd och koncernchef för Stena Adactum
Tel: 073-427 08 01, e-post: anders.wassberg@stena.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 mars 2022 kl. 17.00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på reglerad marknad måste, i enlighet med 3 kap. 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, offentliggöra att budpliktsgränsen har passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.

1. Genom det helägda dotterbolaget Ballingslöv International AB.

2. Beräknat inklusive egna aktier som ägs av Svedbergs (för närvarande 14 361 B-aktier), samt inklusive 14 123 758 B-aktier som emitterats i den företrädesemission som Svedbergs offentliggjorde den 11 februari 2022, varav 4 342 375 B-aktier har tecknats och tilldelats, direkt och indirekt, Stena Adactum.